Trường Trung Cấp Y Tế An Giang

Tin đọc nhiều nhất

Thư viện

Sample Images
Sample image

Ảnh hoạt động

tq4.jpg

Thời Khoá Biểu

Bạn đang ở trang: Trang chủ

Đào tạo liên tục

Confessions of a Shopaholic
Đào tạo liên tục cho cán bộ ngành y tế.

Liên kết đào tạo

Confessions of a Shopaholic
Liên kết mở với các trường Đại học. Liên kết với các trường trung cấp nghề tại các huyện thị

Đa dạng loại hình đào tạo

Confessions of a Shopaholic
Đa dạng loại hình đào tạo.